Skip to content Skip to footer

Norma Morniroli

Verwaltungsleiter / Sekretärin

norma.morniroli@nautica-guarino.ch
091 752 13 43

Gerardo Guarino

Stellvertretender Direktor

gerardo@nautica-guarino.ch
091 752 13 43

Federico Zgraggen

Direktor / Eigentümer

federico.zgraggen@nautica-guarino.ch
079 535 31 28